6.1.2017 Slavnost Zjevení Páně
8.1.2017 Tříkrálová sbírka
27.1.2017 Modlitby matek (pátek - neděle)
19.2.2017 Představení prvokomunikantů
1.3.2017 Popeleční středa
13.4.2017 Zelený čtvrtek - 2017
14.4.2017 Velký pátek - Nácvik
14.4.2017 Velkopáteční obřady
14.4.2017 Velikonoční hrkání 
15.4.2017 Velikonoční vigílie
7.5.2017 Mše za hasiče
28.5.2017 Koncert pro kapli v Nesvačilce
2.6.2017 Dětská mše svatá
2.6.2017 Májová pobožnost
4.6.2017 Svatodušní vigilie
11.6.2017 Slavnost Těla a Krve Páně
17.6.2017 První sv. zpověď
18.6.2017 První svaté přijímání
29.7.2017 Tábor 2017 - Sobota
30.7.2017 Tábor 2017 - Neděle
31.7.2017 Tábor 2017 - Pondělí
1.8.2017 Tábor 2017 - Úterý
2.8.2017 Tábor 2017 - Středa
3.8.2017 Tábor 2017 - Čtvrtek
4.8.2017 Tábor 2017 - Pátek
27.8.2017 Hodová mše svatá - Moutnice 27.8.2017
7.9.2017 Pohřeb maminky o. Reného
14.8.2017 Brigáda na faře
14.8.2017 Dveře a okna na farním dvoře
14.8.2017 Nový nábytek
14.8.2017 Osvětlení hřiště
14.8.2017 Podlaha v patře
28.8.2017 Úklid před hody
6.9.2017 Zahájení školního roku
3.9.2017 Hody v Rozaříně
10.9.2017 Hody v Nesvačilce
24.9.2017 Mše za ministranty
1.10.2017 Přednáška Kateřiny Lachmanové
13.10.2017 Pouť do Žarošic
30.9.2017 Fatimská socha v Žarošicích - fotil Jiří Novotný
3.12.2017 Mikulášská nadílka 2017
2.11.2017 Památka všech věrných zemřelých
26.11.2017 Přání otci Renému k narozeninám
3.12.2017 Návštěva sv. Mikuláše
3.12.2017 Žehnání adventních věnců
8.1.2018 Média
31.12.2017 Média
27.12.2017 Svěcení vína 2017
25.12.2017 Vánoce 2017