29.12.2013 Obnova manželských slibů
3.1.2014 Žehnání koledníkům
2.1.2014 Příprava Biřmokempu
5.1.2014 Benefiční koncert
4.1.2014 Tříkrálová sbírka a setkání na faře
25.1.2014 Brigáda na faře
28.3.2014 Pololetní výlet z náboženství
31.3.2014 Vytyčení komunikačních sítí kaple PMB
30.3.2014 Mše svatá za maminky
12.2.2014 Terénní práce na novostavbě kaple PMB
8.3.2014 Duchovní obnova s otcem Janem Balíkem
21.3.2014 Příprava trámů pro kapli PMB
17.3.2014 Banát
29.3.2014 Biblické Závody Syrovice
5.4.2014 Brigáda - Knihovna
11.4.2014 Pouť do Nesvačilky
12.4.2014 DSM s otcem biskupem
13.4.2014 Květná neděle
17.4.2014 Zelený čtvrtek - mše sv. + hrkání + Getsemanská zahrada
18.4.2014 Velký pátek - obřady + hrkání
19.4.2014 Velikonoční vigilie
20.4.2014 Zmrtvýchvstání Páně - půl jedenáctá
2.5.2014 Jarní soustředění ministrantů a Piškotků
5.5.2014 Uskladnění trámů pro kapli
23.5.2014 Benefiční koncert - Petr Bende & Pavel Helan
30.5.2014 Biřmovíkend
7.6.2014 Cantate Luhačovice
7.6.2014 Svatodušní vigilie
14.6.2014 První svatá zpověď
15.6.2014 První svaté přijímání
20.6.2014 Výlet z náboženství
21.6.2014 Svatojánský oheň
22.6.2014 Slavnost těla a krve Páně
23.6.2014 Hnojiči v Praze
25.6.2014 Poslední dětská mše sv. a táborák
19.6.2014 Práce na základech kaple PMB
13.7.2014 Křepická pouť
26.7.2014 Tábor Osová Bítýška - sobota 
27.7.2014 Tábor Osová Bítýška - neděle
28.7.2014 Tábor Osová Bítýška - pondělí 
29.7.2014 Tábor Osová Bítýška - úterý
30.7.2014 Tábor Osová Bítýška - středa
31.7.2014 Tábor Osová Bítýška - čtvrtek
1.8.2014 Tábor Osová Bítýška - pátek
11.8.2014 Biřmokemp
19.8.2014 Pastorace umělců
24.8.2014 Svatojilská pouť
3.9.2014 První dětská mše sv. a táborák
4.9.2014 Stavění máje a pódia
7.9.2014 Rozařínské hody
10.9.2014 VIP Evangelizace - 5. setkání
14.9.2014 Nesvačilské hody
11.10.2014 Pastorace celebrit 6
18.10.2014 Benefiční večer Fandíme rodině
22.10.2014 Pastorace Praha VII
27.10.2014 Ministrantské soustředění v Doubravici nad Svitavou
1.11.2014 II. materiální sbírka
8.11.2014 Ministrantská olympiáda
29.11.2014 Slavnost biřmování
7.12.2014 Návštěva sv. Mikuláše
23.12.2014 Roznášení Betlémského světla
24.12.2014 Štědrý den - dětská mše svatá
24.12.2014 Štědrý den - Půlnoční
25.12.2014 Boží hod vánoční - půl jedenáctá
28.12.2014 Svátek svaté rodiny - žehnání manželům