6.1.2011 Tříkrálová mše
8.1.2011 - 9.1.2011 Tříkrálová sbírka
14.1.2011 Pátek na faře
15.1.2011 Žehnání ženáčských krojů
2.2.2011 Hromniční mše sv.
4.2.2011 Pololetní výlet
11.2. - 12.2.2011 Škola chval (školení mladých muzikantů)
20.2.2011 Piškotci na křtinách
11.2. - 12.2.2011 Škola chval II.
27.2.2011 Představení prvokomunikantů
27.2.2011 Ministrantský florbalový turnaj
9.3.2011 Popeleční středa
13.3.2011 Ustanovení akolytů
18.3.2011 Křižová cesta - maminky a mše sv.
14.3. - 17.3.2011 Jarní prázdniny v Osové Bítýšce
19.3.2011 Postní duchovní obnova
25.3.2011 Modlitební triduum matek - pátek
26.3.2011 Modlitební triduum matek - sobota
27.3.2011 Modlitební triduum matek - neděle
3.4.2011 Piškotci na křtinách Štěpánka Husáka
1.4. - 2.4.2011 Škola chval - 2. kurz 
3.4.2011 Zraněný pastýř
31.7.2011 Křtiny Sofinky Žáčkové
8.4. - 10.4. 2011 Soustředění Moutnice - videa
8.4. - 10.4. 2011 Soustředění Moutnice - téma PÍSNIČKY
9.4.2011 Život na vesnici 
10.4.2011 Křižová cesta - ministranti
15.3.2011 Květný pátek v Nesvačilce
16.4.2011 Diecézní setkání mládeže
17.4.2011 Květná neděle
21.4.2011 Zelený čtvrtek
21.4.2011 Bdění v Getsemanské zahradě
22.4.2011 Velký pátek
23.4.2011 Bíla sobota
24.4.2011 Boží hod velikonoční
1.5.2011 Mše sv. za hasiče
1.5.2011 1. Májová pobožnost
7.5.2011 Ministrantský výlet na kolech
8.5.2011 Den matek
13.5.2011 Teta Jana má narozeniny
13.5.2011 První svatá zpověď
15.5.2011 První svaté přijímání
15.5.2011 Děkovná adorace a posezení na faře
22.5.2011 Ministrantský florbalový turnaj s Telnicí
14.5.2011 Ministrantský den v Olomouci
22.5.2011 Svěcení plastik
22.5.2011 Pout na těšanskou kapličku
29.5.2011 Orelská pouť do Křtin a Bukoviny
4.6.2011 Luhačovice CANTATE 2011
11.6.2011 Svatodušní vigílie
24.6-25.6.2011 Poslední dětská mše sv. a spaní na faře
26.6.2011 Boží Tělo
25.6.2011 Svatojánský oheň
28.6.2011 Výlet z náboženství -  Jihlava - výstava Pat a Mat, Zoo
4.7.2011 Rekonstrukce farní střechy
9.7.2011 Návštěva otce Jana Peňáze
6.7.2011 Primice otce Jiřího Jeniše
23.7.2011 Tábor 2011 - sobota
24.7.2011 Tábor 2011 - neděle
25.7.2011 Tábor 2011 - pondělí
26.7.2011 Tábor 2011 - úterý
27.7.2011 Tábor 2011 - středa
28.7.2011 Tábor 2011 - čtvrtek
29.7.2011 Tábor 2011 - pátek
8.8.2011 Mše sv. před odjezdem na světové dny mládeže do Španělska
8.8. - 23.8.2011 Světové dny mládeže 2011 - Annecy, Tarragona, Barcelona, Mad
28.8.2011 Hody 2011
28.8.2011 Te Deum
2.9.2011 1. dětská mše sv. a táborák na faře
4.9.2011 Hody Rozařín
10.9.2011 Zlatá sobota Žarošice
11.9.2011 Hodová mše v Nesvačilce
10.9.2011 Pouť do Žarošic
11.9.2011 Nesvačilské hody
10.9.2011 Pěší pouť do Žarošic
16.9. - 18.9.2011 PoMadridské setkání autobusu
18.9.2011 Ministrantský výlet na kolech na Mohylu míru a tuřanské leti
25.9.2011 Mše sv. za ministranty
17.10.2011 Oprava farního centra
16.10.2011 Ministrantský turnaj ve florbale v Telnici
16.10.2011 Ministrantský turnaj ve florbale v Telnici
23.10.2011 Císařské hody
23.10.2011 Te Deum
27.10. - 29.10.2011 Soustředění Piškotků a ministrantů ve Slavkově u Brna
30.10.2011 Pobožnost za zemřelé
13112011 V. Farní den
17.11.2011 Brigáda na faře
26.11.2011 První svatocecilské zpívání
27112011 Svěcení adventních věnců
3.12.2011 Renovace presbyteria
4.12.2011 Návštěva sv. Mikuláše
3.12.2011 Adventní duchovní obnova
10.12.2011 Děkanátní setkání mládeže v Židlochovicích
11.12.2011 Výstava betlémů
17.12.2011 Ministrantská olympiáda
18.12.2011 Betlémské světlo
23.12.2011 Roznášení Betlémského světla
24.12.2011 Dětská vánoční mše svatá
24.12.2011 Půlnoční mše svatá
25.12.2011 Slavnost narození Páně
24.12 - 25.12.2011 Vánoční troubení
27.12.2011 Svěcení vína
25.12.2011 Te Deum
28.12.2011 Živý Betlém - Žatčany
29.12.2011 Vánoční koulení
28.12.2011 Vánoční koncert
31.12.2011 Poděkování za uplynulý rok a obnova manželských slibů